Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 715/17
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 715/17
Sygn. akt I Ns 715/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 18 czerwca 2017 roku w Kielcach spadkodawczyni Annie Kurosad z domu Masternak córce Kazimierza i Wandy (PESEL 71071108049), której ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego
Anna Wołczyk