Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 495/17
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 495/17
Sygn. akt I Ns 495/17                                                                        Dnia 11 sierpnia 2017 roku


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 23 maja 2017 roku został złożony przez Edwarda Jagiełłę wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Heleny Jagiełło, zmarłej w dniu 27 października 2016 roku, posługującej się za życia numerem PESEL 35052806762, dla której ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski 27-400, ul. Stodolna 19 m. 9.

P O U C Z E N I E
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.    osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek  o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).


             Sędzia