Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 145/17
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 145/17
Sygn. akt I Ns 145/17                                                                        Dnia 10 sierpnia 2017 roku


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 10 lutego 2017 roku został złożony przez Dariusza Płatka wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Władysława Płatka, zmarłego w dniu 20 listopada 2016 roku, posługującego się za życia numerem PESEL 49062612079, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski 27-400,  ul. Mickiewicza 10 m. 40.

P O U C Z E N I E
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.    osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).


             Sędzia