Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 732/17
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 732/17

Sygn. akt: I Ns 732/17

Dnia 22 sierpnia 2017 roku         


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 27 lutego 2017 roku spadkodawcy Zbigniewie Kani (Kania), nr PESEL: 37022706134, ostatnio zamieszkałym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kopernika 12 m.9.

Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać  się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


SSR Elżbieta Niebutkowska