Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Ławnicy
Ławnicy
Ławnik – niezawodowy członek składu orzekającego, stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości.
Status ławnika określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133) – rozdział 7.

Zgodnie z art.4 § 1 w/w ustawy „W sprawowaniu  wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji, chyba, że ustawy stanowią inaczej” oraz § 2 „Przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami i asesorami sądowymi”

 

 

 

 Dokumentacja: Pobierz plik

 

Ustawaikona pdf
Skład rady ławniczej ikona pdf
Regulamin  pracy rady ławniczej ikona pdf