Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Zakończenie postępowania rekrutacyjnego
Zakończenie postępowania rekrutacyjnego

(wyciąg)

Uchwała nr 4

 

Komisji Konkursowej powołanej przez Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

... uchwala co następuje:

 

1. Ustala się, iż kandydatami wybranymi na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. - po przeprowadzeniu III etapu konkursu - jest Pani Magdalena Winiarczyk.

 

 

2. Ustala się, iż pozostali kandydaci biorący udział w III etapie konkursu ostatecznie uzyskali następującą liczbę punktów (w skali od 1 do 10):

 

1. Magdalena Winiarczyk - 10 pkt.

2. Magdalena Czub - 9 pkt.

3. Sylwia Perła - 8 pkt.

4. Agnieszka Piwowarska - 7 pkt.

5. Katarzyna Aleksanderek - 6 pkt.

6. Agnieszka Bukała - 5 pkt.

7. Anna Dąbrowska - 4 pkt.

8. Aneta Krawiec - 3 pkt.

 

3. Tworzy się listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu w następującej kolejności:

 


1. Magdalena Czub

2. Sylwia Perła

3. Agnieszka Piwowarska

4. Katarzyna Aleksanderek

5. Agnieszka Bukała

6. Anna Dąbrowska

7. Aneta Krawiec

 Sekretarz Komisji

Marzena Krzystek