Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne arrow Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na "Ochronę budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św."
Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na "Ochronę budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św."

INFORMACJA  O WYNIKACH

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. ul. Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Św. informuje,
że w dniu 12.05.2010 r. o godzinie 11:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu nr Prez.Fin.270-01/2010
w trybie Przetargu nieograniczonego na Ochronę budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.”.
Badanie ofert zakończono w dniu 2010-05-17 roku o godz. 08:30
 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. -  dalej ustawy): Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca;

 

Lider Konsorcjum

IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o Ochrona Osób i Mienia

53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

Tel/fax 071/780-91-88, 780-96-96

Konsorcjant

Impel Security Provider Sp. z o.o.

53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

 

który otrzymał 100 pkt. (wartość brutto 96 454,68 zł) jedynym kryterium była cena.

 

Pozostałe oferty ważne i punktacja;

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

 

1

ARGOS – 1 Sp. z o.o.

25-511 Kielce; ul. 1-go Maja 72

Tel/fax 041/ 368 37 17, 346 05 30

 

109 800,00

 

87,84

3

BIURO OCHRONY

„PARTNER CORPORATION” s.c.

Mgr Piotr Rzepiński,mgr Edward Salwa

25-511 Kielce, ul.Mielczarskiego 121

Tel/fax 041/ 345 57 54

 

130 296,00

 

74,03

5

POLSKIE AGENCJE OCHRONY S.A.

02-844 Warszawa, ul. Puławska 479

Tel/fax 022/644 80 90

106 586,48

90,49

 

6

Przedstawicielstwo EKOTRADE Sp. o.o. w Kielcach

25-045 Kielce, ul. Kusocińskiego 50

Tel/fax 041/361 18 05, 361 18 06

132 431,00

72,83

 

8

G4S Security Sp. z o.o.

BIURO REGIONALNE

30-133 Kraków, ul. Lea 112

Tel/fax 012/63 95 416, 63 95 421

 

146 573,30

 

65,80

 

10


 

Konsalnet Skorpion Sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa

KONSALNET SECURITY Sp. z o.o.

ul. Bytkowska 1B, 40-147 Katowice

KONSALNET S.A

ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa

Tel/fax 22/560 50 00; 560 50 04

 

 

 

128 336,07

 

 

 

 

75,15

 

11

„CENTRUM OCHRONY SECURITY” Sp. o.o.

41-200 Sosnowiec, ul. Jabłoniowa 5a

Tel/fax 032/790 77 70, 790 77 00

 

 

147 924,21

 

 

65,20

 

      Wykonawcy wykluczeni z postępowania zgodnie z zapisami art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy

NUMER

OFERTY

 

WYKONAWCA

POWÓD ODRZUCENIA

 

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„KARABELA” Sp. o.o.,

ul. Sokola 14;

39-400 Tarnobrzeg

Tel/fax 015/822 28 22

 

Wykonawca uzupełnił dowód opłacenia polisy na kwotę 18.250 zł.  a powinien na kwotę 36.500 zł.

 

 

4

BIURO OCHRONY

„PARTNER CORPORATION”

mgr Piotr Rzepiński

25-611 Kielce,

ul. Mielczarskiego 121

Tel/fax 041/345 57 54

 

Wykonawca nie uzupełnił opłaty do załączonej w ofercie polisy OC, oraz nie uzupełnił wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie wymaganej informacji na temat minimalnego 2 letniego doświadczenia jako pracowników ochrony.

 

 

 

7

 

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA

CERBER Wojciech Żurek

27-500 Opatów,

ul. Sienkiewicza 7/1

Tel/fax 015/86 83 108,

 

 

 

Wykonawca nie uzupełnił opłaty do załączonej w ofercie polisy OC.

 

 

 

 

Mając na uwadze postanowienia art. 94 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 4  ustawy umowa z wymienionym wykonawcą  zostanie podpisana  po 24.05.2010 r.

 

 

 

                                                                                    Kierownik Finansowy

                                                                         Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.

                                                                                        Anna Pionka