Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Zakończenie postępowania rekrutacyjnego
Zakończenie postępowania rekrutacyjnego

(wyciąg)

Uchwała nr 4

 

Komisji Konkursowej powołanej przez Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

... uchwala co następuje:

 

1. ustala się, iż kandydatami wybranymi na stanowisko:

 

- stażysty z przeznaczeniem do obsługi informatycznej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. - po przeprowadzeniu III etapu konkursu - jest Pan Kamil Wesołowski.

 

- stażysty w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. - po przeprowadzeniu III etapu konkursu - jest Pan Tomasz Magierowski.

 

 

2. Ustala się, iż pozostali kandydaci biorący udział w III etapie konkursu ostatecznie uzyskali następującą liczbę punktów (w skali od 1 do 10):

 

- na stanowisko stażysty z przeznaczeniem do obsługi informatycznej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.:

 Pan Jarosław Pater - 9 pkt.

 Pan Michał Kowalski - 8 pkt.

 

- na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św.:

 Pani Beata Strzelec - 9 pkt.

 Pani Magdalena Grzeszczyk - 8 pkt.

 Pani Małgorzata Pietras - 8 pkt.

 

3. Tworzy się listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu:

 

- na stanowisko stażysty z przeznaczeniem do obsługi informatycznej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.:

 

Pan Jarosław Pater

 

 

- na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św.:

 

Pani Beata Strzelec

 

 Sekretarz Komisji

Marzena Krzystek