Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne arrow Informacja dla wykonawców - Ochrona budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Informacja dla wykonawców - Ochrona budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW

 

     Informuję, że w związku z otwarciem ofert w postępowaniu nr  ZP-02/09, w dniu 15.05.2009 r. o godzinie 10:00 w trybie Zapytania o cenę na „Ochrona  budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, stosownie do postanowień określonych w art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U., Nr 19, poz. 177 ze zmianami., (dalej ustawy): Zamawiający zawiadamia, że z ofert ważnych:

I. za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy,  

 

ARGOS-1 Sp. z o.o. Kielce ul 1-go Maja 72,

w/w wykonawca zaoferował cenę :  146 400,00 zł.

 

II.     Pozostałe oferty ważne wraz z oferowanymi cenami;

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena z oferty

2

Biuro Ochrony PARTNER CORPORATION Kielce ul. Mielczarskiego 121

 

168 588,75

6

Biuro Ochrony PARTNER CONSULTING Kielce ul. Batalionów Chłopskich 82

186 121,98

 

III.     W prowadzonym postępowaniu wykluczono n/w wykonawców zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy;

· GRUPA GT Ochrona Tadeusz Glita Kielce ul. Bat. Chłopskich 77. Wykonawca nie uzupełnił wykazu pracowników ochrony w wyznaczonym terminie. Powodem wezwania uzupełnienia wykazu była stwierdzona niezgodność w pozycji 2 z  załączonymi kopii licencji

· Monitoring Świętokrzyski Eliza Glita Kielce ul Batalionów Chłopskich 77/14 W ofercie wykonawcy stwierdzono , że  do  złożonej oferty załączył nie aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wykluczenie wykonawcy było poprzedzone wezwaniem do uzupełnienia zaświadczenia.
· Koncesjonowana Firma Ochraniarska DANPOL Kielce ul. Czerwonego Krzyża 11/7 W ofercie wykonawcy stwierdzono , że  do  złożonej oferty załączył nie aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wykluczenie wykonawcy było poprzedzone wezwaniem do uzupełnienia zaświadczenia.