Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2017

Informacja

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego 2017 roku Dniem Ofiar Przestępstw, w dniach  20- 26 LUTEGO 2017 roku wzorem lat ubiegłych  odbędzie się ogólnopolska akcja koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości  „TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”, mająca na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W ramach tegorocznej akcji  planuje się udzielanie bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w siedzibie  Ośrodka  Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działającego przy Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej  przy ul. Urzędniczej 7B w Kielcach.

W siedzibie Sądu Rejonowego  w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach w/w akcji  w dniach 20 – 25 lutego 2017 roku dyżury pełnić będą kuratorzy zawodowi  I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej według poniższego harmonogramu:

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych – pokój 208 w godzinach 10.00 do 13.00

- w dniu 20 lutego 2017 roku   - kurator specjalista Aneta SALWEROWICZ;

- w dniu 21 lutego 2017 roku   - kurator specjalista Dorota BATORSKA;

- w dniu 22 lutego 2017 roku   - kurator specjalista Beata KOZIEŁ;

- w dniu 23 lutego 2017 roku   - kurator specjalista Agnieszka KWAŚNIAK;

- w dniu 24 lutego 2017 roku   - kurator specjalista  Robert RABCZEWSKI

 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych   i Nieletnich w godzinach od 10.00 do 13.00

- 20 lutego2017  roku  kurator specjalista Anna Waśko  pok.224 

- 21 lutego 2017 roku  kurator specjalista Jolanta Kot  pok. 222 

- 22 lutego 2017 roku  kurator specjalista Wojciech Sudnik pok. 223 

- 23 lutego 2017 roku kurator specjalista Elżbieta Gos pok. 224 

- 24 lutego 2017 roku straszy kurator Marek Wilk pok. 224

 

oraz fachowych porad prawnych  udzielać będą asystenci sędziów i referendarze sądowi według grafika:

 

- 22 lutego 2017 roku godzina 14.00 -16.00 – asystenci sędziów: Paulina Kusiak i Krystian Wasilewski

- 23 lutego 2017 roku godzina 10.00 - 12.00 – asystenci sędziów: Joanna Burdzy i Katarzyna Świrta

- 24 lutego 2017 roku godzina 10.00  - 12.00 – asystent sędziego Barbara Mordon oraz referendarz sądowy – Zbigniew Malik.

Celem skorzystania z  porad prawnych udzielanych przez w/w należy uprzednio skontaktować się osobiście lub telefonicznie z Sekretariatem Prezesa Sądu pokój 107 (tel. 41 24 62 000).

 

 

 

 

 

 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. na rok 2017
Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. na rok 2017
Czytaj całość »
 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt INs 597/16
Dnia 7.11.2016 roku
Sygn. akt I Ns 597/16
Wnioskodawca: Stanisław Sala s. Stanisława i Józefy
OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 597/16 z wniosku Stanisława Sali s. Stanisława i Józefy o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego Stanisława Salę, syna Mikołaja i Antoniny, własności nieruchomości położonej w Nowej Słupi, w obrębie Nowa Słupia, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 1635 o powierzchni 0,3769 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i wykazali swoje prawa do wskazanej nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.


Sędzia Sądu Rejonowego
                                                                    Elżbieta Niebutkowska
 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt INs 574/16
Sygn. akt I Ns 574/16                                                                                                                                                            Dnia 5 sierpnia 2016 roku

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 5 sierpnia 2016 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Iwonie Kowalskiej, zmarłej w dniu 29 lipca 2015 roku, posługującej się za życia numerem PESEL 66080905262, dla której ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu była miejscowość Boksycka 77, 27-415 Kunów. Sporządzenie przedmiotowego spisu inwentarza Sąd polecił Komornikowi Sądowemu  przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafałowi Fronczkowi.

Pouczenie
osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub dugi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza               (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.).

             Sędzia Sądu Rejonowego
            Tomasz Gawlik
 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt INs 492/16
Sygn. akt I Ns 492/16                                                                          Dnia 3 sierpnia 2016 rokuOgłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 15 kwietnia 2016 roku został złożony przez Beatę Pakułę wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Roberta Pakuły, zmarłego w dniu 7 stycznia 2016 roku, posługującego się za życia numerem PESEL 77010710197, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu była miejscowość Płucki 45, 26-025 Łagów.


Pouczenie
1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2. osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).


Sędzia Sądu Rejonowego
Tomasz Gawlik

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 44