Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 724/16
Dnia 30.06.2016 roku    
Sygn. akt. I Ns 724/16                

Ogłoszenie

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie
w sprawie I Ns 724/16 z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym dnia 26 maja 2013 roku Janie Wiesławie Jasiaku (PESEL 49060509993), ostatnio zamieszkałym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Rosochy 103/26.  W dniu 20 czerwca 2016 roku wydane zostało postanowienie Sądu Rejonowego w tym przedmiocie, a wykonanie niniejszego postanowienia
o sporządzeniu spisu inwentarza Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim zlecił Komornikowi Sądowemu, ustanowionemu przy nim w osobie Dominice Barańskiej.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem, mającym pisemny dowód należności przeciwko wskazanemu spadkodawcy, może uczestniczyć
w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”;


Sędzia
Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Beata Winczakiewicz
 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 583/16
Dnia 30.06.2016 roku    
Sygn. akt. I Ns 583/16                

Ogłoszenie
"W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 583/16 z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym dnia 4 stycznia 2011 roku Zygmuncie Frańczaku (PESEL 37050802054), ostatnio zamieszkałym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Słowackiego 20/1.  W dniu 9 czerwca 2016 roku wydane zostało postanowienie Sądu Rejonowego w tym przedmiocie, a wykonanie niniejszego postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim zlecił Komornikowi Sądowemu, ustanowionemu przy nim w osobie Zygmunta Jarosińskiego.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem, mającym pisemny dowód należności przeciwko wskazanemu spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza."
Sędzia
Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Beata Winczakiewicz
 
Mediacje 2016

 

 

 Mediacje 2016

 

Poniżej prezentujemy listę osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Lista osób koordynujących działania

 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 1614/15

Postanowieniem z dnia 8 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie sygn. akt I Ns 1614/15, z wniosku Marzeny Kaniowskiej, o sporządzenie spisu inwentarza spadku, postanowił sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Zbigniewie Wiesławie Kwiatkowskim synu Jana i Heleny, posiadającym numer PESEL: 54071404155, zmarłym w dniu 13 sierpnia 2015 roku w Strupicach, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Strupicach nr 6 gmina Waśniów. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

SSR Paweł Musiał

 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2015
 
Czytaj całość »
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 36 z 57