Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 707/17
Sygn. akt: I Ns 707/17

Dnia 9 października 2017 roku        

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 12 maja 2017 roku spadkodawcy Sławomirze Stanisławie Winiarskim, nr PESEL: 73050708457, ostatnio zamieszkałym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Botanicznej 11

 

Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać  się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 Sędzia

 

 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 672/17

Sygn. akt I Ns 672/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza zmarłym w dniu 19 marca 2016 roku Waldemar Marian Kwiecień (PESEL: 57032514052), mającym, ostatnie miejsce zwykłego pobytu w  Nietulisku Dużym

Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego
Anna Wołczyk 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 715/17
Sygn. akt I Ns 715/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 18 czerwca 2017 roku w Kielcach spadkodawczyni Annie Kurosad z domu Masternak córce Kazimierza i Wandy (PESEL 71071108049), której ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego
Anna Wołczyk
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016
Czytaj całość »
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2017

Informacja

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego 2017 roku Dniem Ofiar Przestępstw, w dniach  20- 26 LUTEGO 2017 roku wzorem lat ubiegłych  odbędzie się ogólnopolska akcja koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości  „TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”, mająca na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W ramach tegorocznej akcji  planuje się udzielanie bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w siedzibie  Ośrodka  Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działającego przy Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej  przy ul. Urzędniczej 7B w Kielcach.

W siedzibie Sądu Rejonowego  w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach w/w akcji  w dniach 20 – 25 lutego 2017 roku dyżury pełnić będą kuratorzy zawodowi  I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej według poniższego harmonogramu:

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych – pokój 208 w godzinach 10.00 do 13.00

- w dniu 20 lutego 2017 roku   - kurator specjalista Aneta SALWEROWICZ;

- w dniu 21 lutego 2017 roku   - kurator specjalista Dorota BATORSKA;

- w dniu 22 lutego 2017 roku   - kurator specjalista Beata KOZIEŁ;

- w dniu 23 lutego 2017 roku   - kurator specjalista Agnieszka KWAŚNIAK;

- w dniu 24 lutego 2017 roku   - kurator specjalista  Robert RABCZEWSKI

 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych   i Nieletnich w godzinach od 10.00 do 13.00

- 20 lutego2017  roku  kurator specjalista Anna Waśko  pok.224 

- 21 lutego 2017 roku  kurator specjalista Jolanta Kot  pok. 222 

- 22 lutego 2017 roku  kurator specjalista Wojciech Sudnik pok. 223 

- 23 lutego 2017 roku kurator specjalista Elżbieta Gos pok. 224 

- 24 lutego 2017 roku straszy kurator Marek Wilk pok. 224

 

oraz fachowych porad prawnych  udzielać będą asystenci sędziów i referendarze sądowi według grafika:

 

- 22 lutego 2017 roku godzina 14.00 -16.00 – asystenci sędziów: Paulina Kusiak i Krystian Wasilewski

- 23 lutego 2017 roku godzina 10.00 - 12.00 – asystenci sędziów: Joanna Burdzy i Katarzyna Świrta

- 24 lutego 2017 roku godzina 10.00  - 12.00 – asystent sędziego Barbara Mordon oraz referendarz sądowy – Zbigniew Malik.

Celem skorzystania z  porad prawnych udzielanych przez w/w należy uprzednio skontaktować się osobiście lub telefonicznie z Sekretariatem Prezesa Sądu pokój 107 (tel. 41 24 62 000).

 

 

 

 

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 27 z 57