Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2015
 
Czytaj całość »
 
Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Informacja

W dniach  22 – 27 LUTEGO 2016 roku wzorem lat ubiegłych  odbędzie się ogólnopolska akcja  „TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”, mająca na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W ramach tegorocznej akcji wsparcia i promocji działań  Ministerstwa Sprawiedliwości udzielać  będą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działające zarówno w okresie poprzedzającym powyższe wydarzenie, jak również w jego trakcie, i tak na terenie województwa świętokrzyskiego jest to:

 

Ośrodek  Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działający przy  Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej,

 

który planuje udzielanie porad prawnych i psychologicznych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w filiach Ośrodka.

 

 

Ponadto w obchody „TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM” włączyły się następujące instytucje:

1.       Naczelna Rada Adwokacka

2.       Krajowa Izba Radców Prawnych

3.       Rzecznik Praw Obywatelskich

4.       Rzecznik Praw Dziecka

5.       Krajowa Rada Notarialna

6.       Prokuratura Generalna

7.       Komenda Główna Policji

8.       Komenda Główna Straży Granicznej

9.       Krajowa Rada Komornicza

10.   Krajowa Rada Kuratorów

11.   Naczelna Izba Lekarska

 

W dniach 22 – 27 lutego 2016 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników , psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów w w/w podmiotach. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00, natomiast w sobotę w godzinach 10.00 – 13.00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

W siedzibie Sądu Rejonowego  w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach w/w akcji  w dniach 22 – 26  lutego 2016 roku  dyżury pełnić będą kuratorzy zawodowi  I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej według poniższego harmonogramu:

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych – pokój 208 w godzinach 10.00 – 13.00

- 22 lutego 2016 roku – kurator specjalista Adam Tomaszewski

- 23 lutego 2016 roku – kurator specjalista Dorota Batorska

- 24 lutego 2016 roku – kurator specjalista Beata Kozieł

- 25 lutego 2016 roku – kurator specjalista Agnieszka Kwaśniak

- 26 lutego 2016 roku – kurator specjalista – Robert Rabczewski

 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych          i Nieletnich

 

- 22 lutego 2016 roku -  kurator specjalista Anna Waśko - pokój 224 w godz.10.00   13.00

- 23 lutego 2016 roku -  kurator zawodowy Marek Wilk  - pokój 224 w godz.12.30 - 15.30

- 24 lutego 2016 roku -  kurator specjalista Wojciech Sudnik – pokój 223 w godz.8.00 - 11.00

- 25 lutego 2016 roku -  kurator specjalista Krystyna Dębicka – Matyjasek – pokój 223 w godz.9.00 - 12.00

- 26 lutego 2016 roku -  kurator specjalista Marek Wilk – pokój 224 w godz.9.00 - 12.00

 

 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. na rok 2016

Plan działalności Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. na rok 2016

Czytaj całość »
 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - baza osób nadzorujących
Czytaj całość »
 
Mediacje 2015
INFORMACJA


W ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji (15 października 2015r.) odbywających się pod hasłem „Masz prawo do mediacji” organizowany jest  „Tydzień Mediacji” w dniach  12 - 16  października 2015r.

W związku z powyższym w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z materiałów promujących mediację  dostarczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Materiały te dostępne będą w Punkcie Obsługi Interesanta, Biurze Podawczym, Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej oraz w Sekretariatach poszczególnych Wydziałów.

Ponadto możliwy będzie również bezpośredni kontakt z mediatorem Panem Janem Niciakiem w dniu 15 października 2015 roku (czwartek) w godzinach 10.00 do 12.00 – szczegółowe informacje będzie można uzyskać pod numerem telefonu 41 24 62 000 przed  dniem 15 października 2014r.

 

Prezes Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
SSR Grzegorz Matuszewski
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 27 z 44