Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 707/17
Sygn. akt: I Ns 707/17

Dnia 9 października 2017 roku        

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 12 maja 2017 roku spadkodawcy Sławomirze Stanisławie Winiarskim, nr PESEL: 73050708457, ostatnio zamieszkałym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Botanicznej 11

 

Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać  się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 Sędzia

 

 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 672/17

Sygn. akt I Ns 672/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza zmarłym w dniu 19 marca 2016 roku Waldemar Marian Kwiecień (PESEL: 57032514052), mającym, ostatnie miejsce zwykłego pobytu w  Nietulisku Dużym

Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego
Anna Wołczyk 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 715/17
Sygn. akt I Ns 715/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 18 czerwca 2017 roku w Kielcach spadkodawczyni Annie Kurosad z domu Masternak córce Kazimierza i Wandy (PESEL 71071108049), której ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego
Anna Wołczyk
 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 495/17
Sygn. akt I Ns 495/17                                                                        Dnia 11 sierpnia 2017 roku


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 23 maja 2017 roku został złożony przez Edwarda Jagiełłę wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Heleny Jagiełło, zmarłej w dniu 27 października 2016 roku, posługującej się za życia numerem PESEL 35052806762, dla której ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski 27-400, ul. Stodolna 19 m. 9.

P O U C Z E N I E
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.    osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek  o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).


             Sędzia
 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 164/17
Sygn. akt I Ns 164/17                                                                        Dnia 10 sierpnia 2017 roku


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 16 lutego 2017 roku został złożony przez Danutę Smolińską, Renatę Madetko, Wiesława Bidzińskiego i Adama Bidzińskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Jana Bidzińskiego, zmarłego w dniu 18 czerwca 2016 roku, posługującego się za życia numerem PESEL 54010309639, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski 27-400, os. Stawki 26 m. 1.

P O U C Z E N I E
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2.    osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).


             Sędzia
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 44