Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 282/17
Sygn. akt I Ns 282/17          
Dnia 04 sierpnia 2017 roku

Ogłoszenie

"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 282/17 z wniosku Janusza Kowalskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Pytlu, nazwisko rodowe Pytel, synu Michała i Franciszki z domu Polak, zmarłym dnia 18 kwietnia 1937 roku roku w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu, ostatnio żonatego ze Stanisławą Pytel, nazwisko rodowe Kaczor, córką Henryka i Marianny, zmarłą dnia 10 czerwca 1994 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającą ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku po Józefie Pytlu, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.                                                                                Sędzia  SR Elżbieta Niebutkowska
 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 605/17


Sygn. akt I Ns 605/17

Dnia 21 lipca 2017 roku


Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  ogłasza, że w dniu 21 lipca 2017 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Tadeuszu Jerzym Dziadowiczu, zmarłym w dniu 6 sierpnia 2014 roku, posługującym się za życia numerem PESEL 46051501459, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski. Sporządzenie przedmiotowego spisu inwentarza Sąd polecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Dominice Barańskiej.


P O U C Z E N I E
osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub dugi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.).
                                                                                Sędzia  SR Elżbieta Niebutkowska


 
Ogłoszenie w sprawie sygn. ak tI Ns 399/17
I Ns 399/17
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
 
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 25 grudnia 2015 roku Zbigniewie Stanisławie Barańskim (PESEL:52052412531), mającym, ostatnie miejsce zwykłego pobytu w  Szewnie
Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

                                                                                Sędzia 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 392/17
Sygn. akt I Ns 392/17

Dnia 5 czerwca 2017 roku

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
 
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 1 maja 2015 roku Janie Stanisławie Zapalskim (PESEL:57112112893), mającym, ostatnie miejsce zwykłego pobytu w  Bodzechowie.
Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

                                                                                Sędzia 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 1415/16
Dnia 29 czerwca 2017 roku
Sygn. akt I Ns 1415/16
Ogłoszenie


Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 1415/16 z wniosku Zygmunta Brzezińskiego o stwierdzenie nabycia spadku po:
1.    Stanisławie Podsiadłym, synu Stanisława i Anny z domu Dwojak, zmarłym dnia 27 stycznia 1941 roku w Udzicowie i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu,
2.    Anieli Stan z domu Brociek, córce Grzegorza i Józefy z domu Turek, zmarłej dnia 05 stycznia 1973 roku w Ostrowcu Św. i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu, ostatnio zamężnej ze Stanisławem Stanem, nazwisko rodowe Stan, synem Pauliny, ojciec nieznany, zmarłym dnia 13 października 1990 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim;
3.    Mariannie Brzezińskiej, z domu Podsiadło, córce Stanisława i Anieli z domu Brociek, zmarłej 22 września 1976 roku w Ostrowcu Św. i mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Udzicowie, ostatnio zamężnej z Antonim Brzezińskim, nazwisko rodowe Brzeziński, synem Dionizego i Magdaleny, zmarłym dnia 12 października 1984 roku w Gorlicach;
4.    Zygmuncie Podsiadłym, synu Stanisława i Anieli z domu Brociek, zmarłym dnia 29 października 1968 roku w Ostrowcu Św. i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu
5.    Jerzym Stanisławie Brzezińskim, synu Antoniego i Marianny, zmarłym dnia 17 lutego 1996 roku w Ostrowcu Św. i mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Udzicowie

6.    Eleonorze Szcześniak z domu Brzezińskiej, córce Stanisława i Anieli z domu Brociek, zmarłej dnia 19 stycznia 1982 roku w Ostrowcu Św. i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska
 

 

 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 43