Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 412/17

Sygn. akt I Ns 412/17                                                     

Dnia 9 czerwca 2017 roku

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku został złożony przez Annę Janikowską i Łukasza Janikowskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Jarosława Krzysztofa Janikowskiego, zmarłego w dniu 31 lipca 2016 roku, posługującego się za życia numerem PESEL 69073106578, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski 27-400, ul. Wspólna 2 m. 43.


P O U C Z E N I E
1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.);
2. osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku  lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).


             Sędzia
 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 430/17
Dnia 13 czerwca 2017 roku
Sygn. akt I Ns 430/17

Ogłoszenie
"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 430/17 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Kielcach Inspektoratu w Ostrowcu Świętokrzyskim o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Barszczu s. Stanisława i Krystyny zmarłym dnia 07 grudnia 2015 roku w Broniszowicach, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 26/4. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska
 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 371/17
Sygn. akt I Ns 371/17                                                                      Dnia 8 czerwca 2017 roku


Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 8 czerwca 2017 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Marku Andrzeju Kwietniu, zmarłym w dniu 3 października 2010 roku, posługującym się za życia numerem PESEL 47010150992, dla którego ostatnim adresem zamieszkania i zwykłego pobytu był Ostrowiec Świętokrzyski. Sporządzenie przedmiotowego spisu inwentarza Sąd polecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Dominice Barańskiej.


POUCZENIE
osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub dugi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.).
 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 230/17
Dnia 30 maja 2017 roku
Sygn. akt I Ns 230/17

Ogłoszenie
Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 230/17 z wniosku Magdaleny Majeckiej o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Woźniaku s. Antoniego i Zofii, zmarłym dnia 08 stycznia 2017 roku w Kunowie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Kunowie na Osiedlu Dziewulskiego 2/16. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.


Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska
 
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 303/17
Sygn. akt I Ns 303/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 5 grudnia 2016 roku spadkodawcy Piotrze Szałapskim (PESEL 61020604856), synu Tadeusza i Marii, ostatnio zamieszkałym w Bodzechowie

Sąd poucza, że:
1.    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać  się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2.    osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


Sędzia Sądu Rejonowego
Anna Wołczyk
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 46