Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pod nazwą: „Ochrona osób i mienia Sądu..." na 2018 rok
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pod nazwą: „Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.” na 2018 rok
                       
Numer postępowania ZP-26-02/2017
Czytaj całość »
 
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i otoczenia..." na 2018 rok
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św."

Numer postępowania  ZP-26-01/2017
Czytaj całość »
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, zgodnie z artykułem 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r.poz.2164 z p.zm.), zamieszcza plan postępowań, jakie zamierza przeprowadzić w 2017 r.
Czytaj całość »
 
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynku Sądu..."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na " Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń  i otoczenia budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. przy ul. Kościuszki 1"

Numer postępowania  359211 – 2016
Czytaj całość »
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pod nazwą: „Ochrona osób i mienia w obiekcie Sądu..."
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pod  nazwą: „Ochrona osób i mienia w obiekcie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.”
                       
Postępowanie nr ZP-26-2/2016
Czytaj całość »
 
Dostawa energii elektrycznej dla obiektu Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. - 20017 rok

Dostawa energii elektrycznej dla obiektu Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art.101 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu zawarcia umowy wykonawczej do umowy ramowej nr 5/ZP-UR/2016, zawartej w dniu 05 lipca 2016 r. przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Czytaj całość »
 
Przetarg nieograniczony na ochronę obiektu, osób i mienia Sądu Rejonowego w Ostrowcu - 2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Ochronę obiektu,osób i mienia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. przy ul. Kościuszki 1"

Numer postępowania 332498 - 2015

Czytaj całość »
 
Przetarg nieograniczony na ochronę budynku sądu - Wydział Zamiejscowy 2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Ochronę budynku Wydziału Zamiejscowego Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. z siedzibą w Opatowie przy ul. Plac Obrońców Pokoju 18"

Numer postępowania 400106 - 2014.

Czytaj całość »
 
Przetarg nieograniczony na ochronę budynku sądu - 2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Ochronę budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. przy ul. Kościuszki 1"

Numer postępowania 394880 - 2014

Czytaj całość »
 
Przetarg nieograniczony na ochronę budynku sądu - Wydział Zamiejscowy - 2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Ochronę budynku Wydziału Zamiejscowego Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. z siedzibą w Opatowie przy ul.Plac Obrońców Pokoju 18."

Numer postępowania 506516 - 2013.

Czytaj całość »